Synneva Eris hus


Det lyser att i Synneva Eris hus
For to og eit halvt år sidan var huset eitt av mange som brann ned til grunnen i Lærdalsbrannen. No er det på ny lys der den historiske bygningen stod.

Nelfoansvarsrett
dnv